3 lutego urodziły się :
1. Bella - 300 g (k)
2. Bono - 370 g (m)
3. Bingo - 335 g (m)
4. Bona - 320 g (k)
5. Berta - 300 g - (k)
6. Barbi - 335 g - (k)
7. Brava - 300 g - (k)
8. Boss - 350 g (m)
9. Bob - 340 g (m)
mama i dzieciaki czują się świetnie - i rosnąc czekają na nowe domy