Skarbnik - Wiceprezes Zarządu Głównego

Dane do kontaktu:

Skarbnik - Wiceprezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenie POLE
Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja

Agnieszka Makowska
ul. Rodziny Połanieckich 27/105

01-924 Warszawa

cell +48-788-642-470

Proszę o pozostawienie wiadomości
z wyrazami szacunku
Agnieszka Makowska