Sekretarz - Wiceprezes Zarządu Głównego

Dane do kontaktu:

Sekretarz - Wiceprezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenie POLE
Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja

Arkadiusz Gębski

ul. Rodziny Połanieckich 27/105

01-924 Warszawa

cell +48-788-642-470

proszę o pozostawienie wiadomości
z poważaniem
Arkadiusz Gębski