Prezes Zarządu Głównego

Dane do kontaktu:
Prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenie POLE
Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja

Karol Makowski
ul. Rodziny Połanieckich 27/105

01-924 Warszawa

cell +48-605-340-309

Serdecznie zapraszam do współpracy
z poważaniem
Karol Makowski