Poniżej można znaleźć nas w mediach społecznościowych

siedziba Stowarzyszenia: 

ul. Rodziny Połanieckich 27/105

01-924 Warszawa

tel. +48-605-340-309

e-mail: pole@pole.org.pl

KRS: 0000704057 NIP: 118-21-57-882 REGON: 368768180

DAROWIZNY:

nr rachunku:  42 1090 2590 0000 0001 4143 5620