Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dane kontaktowe:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenie POLE
Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja

Artur Stefańśki
ul. Rodziny Połanieckich 27/105

01-924 Warszawa

cell: +48-788-642-470

Proszę o przesłanie informacji
z poważaniem 
Artur Stefański