Struktura organizacyjna Stowarzyszenia POLE - 

Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja:

Najważniejszym podmiotem struktury jest Walne Zgromadzenie Członków - które w sposób praktyczny wytycza kierunki działania Stowarzyszenia, sprawując nadzór i kontrolę nad działalnością instytucji. Poniżej można zapoznać się z kluczowymi dokumentami związanymi z działaniem WZC Stowarzyszenia POLE.

Działania Stowarzyszenia koordynuje na podstawie pełnomocnictw i uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia POLE - Zarząd Główny Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu koordynują działalność Stowarzyszenia w ramach wykonywania swych funkcji.

Nadzór nad działaniami Zarządu Głównego oraz (w miarę ich powstawania) innych podmiotów w strukturze Stowarzyszenia jest przynależny - na podstawie Statutu uchwalonego przez WZC - Komisji Rewizyjnej. Jej członkowie - osoby z nieposzlakowaną opinią i o najwyższych walorach moralnych, nadzorują działania Stowarzyszenia ze szczególną troską o transparentność i dokumentację.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zarządzając markami:

TaTULove

EkoLove

MetaLove